top of page
Image by Daniel McCullough

Oletko rakentamassa uutta vai korjaamassa vanhaa? Byrokratia, tarvittavat piirustukset, suunnitelmat, lakien määräykset voivat tuntua pohjattomalta suolta.

Mitä ovat rakennussuunnittelu, rakennesuunnittelu, rakennuslupa, toimenpidelupa, poikkeamislupa, suunnittelutarveratkaisu, pääsuunnittelija, vastaavatyönjohtaja?


Rakennussuunnittelu Carling Oy tarjoaa kokonaisvaltaisesti rakennus-, rakenne-, korjaus- ja pääsuunnittelupalveluja sekä vastaavan työnjohtajan palveluita
ja muuta rakennusalan konsultointia.

Pääasiassa palvelemme kokonaisvaltaisesti koko rakentamisen ajan aina suunnittelusta rakennusluvan hankkimiseen sekä urakoitsijoiden valitsemisesta työmaan valvontatehtäviin.


Tarjoamme kuitenkin myös yksittäisiä palveluita, kuten ainoastaan vastaavaa työnjohtajaa, rakennussuunnitelmia tai vanhojen rakennusten korjaussuunnitelmia.

 

Palvelemme sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä ja kohteemme ovat pääasiassa pientalo- ja pienteollisuusrakennukset.

Pääasialliset kohteemme ovat:

Omakotitalot

Huvilat ja kesämökit

Ulkorakennukset

Autotallit ja -katokset

Hallirakennukset

Sekä näiden kaikkien laajennus- ja korjaustyöt.

Laajan yhteistyöverkosto avulla, kauttamme onnistuu myös:

Energiatodistukset

LVIS Suunnittelu ja valvonta

Urakointi

Etusivu: Welcome

PALVELUMME

Rakennussuunnittelu (ARK)

Rakennuslupaa hakiessa vaaditaan pääpiirustuksia. Rakennussuunnitelmat toimivat rakennuksen pääpiirustuksina, ja niistä selviävät rakennuksen tilaratkaisut ja ulkoasu sekä rakennuksen sijoitus tontilla.

 

Pääpiirustukset toimivat myös perustana rakenne- ja LVIS- suunnittelulle.

 

Pääpiirustuksiin sisältyy yleensä pohja- ja, leikkauspiirustuksia, sekä julkisivu- ja
asemapiirustus.

Rakennessuunnittelu (RAK)

Rakennesuunnitelmat on toimitettava rakennusvalvontaan ennen rakennustyön aloittamista. Niistä selviää rakennuksen rakenneratkaisut, ja niihin sisältyy yleensä pohja- ja leikkauspiirustuksia sekä detaljeita esimerkiksi liitoskohdista.


Rakennesuunnittelija vastaa siitä, että rakennuksen kantavat rakenteet, betonilaadut, liitoskohdat, palosuojaus, märkätilat, ym. on suunniteltu kestävästi ja asianmukaisesti.

Rakennesuunnitelmat koostuvat yleensä pohja- ja, leikkauspiirustuksia sekä Detaljeista.

Pääsuunnittelija

Rakennusluvan varainen työ vaatii aina pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelija on nimettävä rakennuslupaa hakiessa. Pääsuunnittelija vastaa, että rakennusprojektin kaikki suunnitelmat on yhteensopivia.

Pääsuunnittelijana toimii yleensä rakennussuunnittelija.

Vastaava työnjohtaja (Vastaava mestari)

Rakennusluvan varainen työ vaatii aina vastaavan työnjohtajan. Vastaava työnjohtaja on nimettävä ennen rakennustyönalkua.

 

Vastaavan työnjohtajan pääasialliset tehtävät ovat varmistaa, että rakennusluvan ehdot täyttyvät, että rakennusluvassa määrätyt katselmukset pidetään ajallaan ja että rakennustyöt tehdään suunnitelmien mukaan. Hän huolehtii myös siitä, että rakennustyössä noudatetaan rakentamista koskevia lakeja, määräyksiä ja säädöksiä, että rakennustyössä noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennustyömaalla havaitut mahdolliset virheet ja puut-
teet korjataan asianmukaisesti.

Rakennuslupien hakeminen

Rakennuslupaprosessiin sisältyy paljon asiakirjojen täyttöä ja byrokratiaa. Rakennuslupahakemusten täyttäminen voi rakennuttajalta monesti tuntua hankalalta ja aikaa vievältä. Tämän takia palveluihimme kuuluvat myös lupahakemusten täyttäminen ja rakennuslupien hakeminen.


Kevät on monen kunnan rakennusvalvonnassa yleensä ruuhkaisinta aikaa, ja rakennuslupaprosessi voi tällöin kestää jopa kuusi kuukautta. Suunnittelutyöt ja rakennuslupien hakeminen kannattaakin aloittaa viimeistään syksyllä, jos päämääränä on aloittaa rakennustyöt seuraavana keväänä.

 

Syksy ja talvi ovat usein rakennusvalvonnassa hiljaisempaa aikaa, mutta silloinkin rakennuslupaprosessissa voi vierähtää kolmisen kuukautta.

Korjaussuunnitelma

Monessa rakennusluvan alaisessa rakennusprojektissa rakennus- ja rakennesuunnitelmat toimivat samalla korjaussuunnitelmana. Myös rakennusprojektit, joihin ei vaadita rakennuslupaa, kannattaa kuitenkin suunnitella kunnolla. Tällaisissa kohteissa pienetkin harkitsemattomat muutostyöt voivat aiheuttaa suuria ongelmia kapillaarisesti nousevan kosteuden, liian tiiviiden rakenteiden tai huonon tuuletuksen takia.

 

Esimerkkeinä mainittakoon ullakko- ja kellaritilojen eristys- ja muutostyöt, kellaritilojen eristys ja muutostyöt ja märkätilojen rakentaminen ja -muutostyöt.


Korjaussuunnitelmat tehdään aina rakennuskohteelle yksilöllisesti.

Etusivu: Services

OTA YHTEYTTÄ

Mika Carling

045 3194355

  • Facebook
  • Instagram

Kiitos viestistä!

Etusivu: Contact
bottom of page